หมอพร้อม

กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม

แพลตฟอร์ม หมอพร้อม

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานสถิติข้อมูล

ถาม-ตอบ หมอพร้อม

หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม สเตชัน

หมอพร้อม Station

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station

ใบรับรองแพทย์ดิจัทัล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล รวม 1028 แห่ง

EU COVID-19 Testing

ตรวจสอบชุดตรวจ​ ATK​ ที่​ EU รับรอง จาก EU/European Commission

สแกน QR Code EU

สแกน QR code ตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนของกลุ่มประเทศ EU และ Non EU ได้บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม