กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม Digital ID


หมอพร้อม Digital ID

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน บน แพลตฟอร์มหมอพร้อม

สื่อประชาสัมพันธ์

แนะนำหมอพร้อม Digital ID

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับเจ้าหน้าที่

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับประชาชน